การร้องเพลงประสานเสียงมันยากจริงหรือ ?

Choirnewwpicc

คุณผู้อ่านคงเคยได้ฟังเพลง หรือ ได้ยินดนตรี แนวประสานเสียงผ่านๆกันมาบ้างนะคะ โดยคุณคงจะเห็นแล้วว่าวงประสานเสียง นอกจากจะมีนักร้องนำ และนักดนตรีแล้ว ก็ยังมีบรรดาผู้ที่คอยขับขานเพื่อสอดประสานเสียงให้เข้าจังหวะอีกด้วย โดยกว่าที่นักร้องประสานเสียง จะได้ขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีนั้นไม่ง่ายเลย เพราะเขาจะต้องเรียนรู้เทคนิค รวมทั้งวิธีการต่างๆมากมาย อีกทั้งยังต้องฝึกฝนอย่างหนักอีกด้วย เพลงประสานเสียงการร้องเพลงอีกประเภทหนึ่ง เสียงร้องเพลงประเภทหนึ่ง ที่มาจากผู้ขับร้องหลายคนซึ่งเปล่งเสียงออกมาอย่างพร้อมเพียงกัน หากแต่มีระดับเสียงแตกต่างกันไปตามทำนอง เท่านั้นยังไม่พอเสียงที่เปล่งออกมานั้น จะต้องมีความกลมกลืนผสมผสานสอดคล้องกันได้อย่างลงตัง ฟังแล้วลื่น สบาย ไม่ขัดหู การร้องเพลงประสานเสียง แบ่งออกเป็น 4 แนวทางด้วยกัน ได้แก่… Soprano – เสียงสูงสุด ได้แก่ โด-ซอล ALTO – เสียงต่ำรองลงมา ได้แก่ ซอล-โด TENOR – เสียงสูงของบุรุษ ได้แก่ โด-ซอล BASS – เสียงต่ำของบุรุษ ได้แก่ ฟา-โด โดยการจะร้องเพลงประสานเสียง ให้ออกมาถูกวิธี จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้… ออกเสียงให้ถูกต้อง – หนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการออกเสียงร้องทุกครั้ง นักร้องจะต้องควบคุมหลายปัจจัยให้อยู่ใน […]

Read More