ศิลปะของชาวตะวันตกรูปแบบดนตรีคลาสสิก

วิชาการทางด้าน ‘ดนตรี’ มีพัฒนาการควบคู่มากับวิถีชีวิตของมนุษย์มาเป็นเวลาช้านาน เฉกเช่นเดียวกับงานศิลปะหรืองานสถาปัตยกรรม ที่ประสบกับความเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมโทรมไปตามยุคสมัยต่างๆ มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ จัดเป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งของชาวตะวันตก สำหรับในยุคกรีกกับยุคโรมัน ดนตรีได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองต่างๆ ตลอดจนเข้าไปเป็นกิจกรรมทางศาสนาอย่างแน่นเฟ้น ศตวรรษที่ 6 ผู้คนเริ่มเบื่อดนตรี เพราะมีแต่ความซ้ำซาก จำเจ ปราศจากการผสมผสานอันฟังแล้วลื่นหู และไม่มีเมโลดี้ชัดเจน จึงทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้น เริ่มต้นจากการขับร้องซึ่งมีตัวโน้ตพร้อมกันจนกระทั่งได้พัฒนาเป็นการร้องเพลงประสานเสียงในที่สุด ดนตรีคลาสสิก มีการแบ่งออกเป็นยุคสมัยตามแนวเพลงรวมทั้งปรัชญาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยแบ่งออกเป็นยุคสมัยต่างๆ ได้แก่… ยุคกลาง – Middle Age – ค.ศ. 500 -1400 ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ – Renaissance – ค.ศ. 1400 – 1600 ยุค Baroque – ค.ศ. 1600 – 1750 ยุค Romantic – ค.ศ. 1825-1910 ยุค Twentieth Century – […]

Read More