วงดนตรีผสานเสียง The Bangkok Voices ดีกรีถึงระดับโลก

ถ้าพูดถึงวงดนตรีผสานเสียงสำหรับคนไทยหมู่มาก อาจจะไม่ค่อยรู้จักหรือเกิดความรู้สึกอันลึกซึ้งผูกพันเท่าไหร่นัก แต่วงดนตรีผสานเสียงที่เราจะนำมาเสนอให้คุณได้รับทราบกันนั้น น่าจะทำให้คุณเกิดความรู้สึกอยากติดตาม และให้กำลังใจ พร้อมแนะนำวงดนตรีนี้ให้แก่คนรู้จักมากขึ้น เพราะ The Bangkok Voices เป็นวงดนตรีที่สร้างชื่อเสียงของคนไทยให้ไปไกลถึงระดับโลก คณะนักร้องประสานเสียง The Bangkok Voices ก่อตั้งเมื่อนานมาแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีจุดประสงค์ คือ ต้องการเปิดโลกทัศน์การขับร้องประสานเสียง พร้อมพัฒนาศักยภาพของนักร้องในประเทศไทยให้ก้าวไกล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ตลอดจนให้ความรู้แก่เยาวชน ทั้งนี้ สมาชิกในคณะฯ มาจากบุคลากรหลากหลายอาชีพ ได้แก่ แพทย์ , นักธุรกิจ , สถาปนิก , ครู , นิสิต – นักศึกษา พวกเขาเหล่านี้ได้สละเวลาส่วนตัว มาร่วมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด เอกลักษณ์ของคณะนักร้องประสานเสียง The Bangkok Voices คือการขับร้องแบบ A Cappella คือเป็นการขับร้องโดยไร้เครื่องดนตรีประกอบ โดยต้องอาศัยทักษะขั้นสูง ซึ่งทางคณะฯเอง ก็มีความเชี่ยวชาญในการขับร้องบทเพลงหลายประเภท ได้แก่ เพลงพระราชนิพนธ์ […]

Read More