แนะนำ วงดนตรีคลาสสิค ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

เมื่อเอ่ยถึงดนตรีคลาสสิกหลายคนด้วยเสียงอาจนึกถึงดนตรีหรือที่มีนักร้องมาโก่งคอร้องเพลงด้วยลูกคอ เสียงสูงอันทรงพลัง เป็นคนตรีที่ต้องไต่บันไดฟังอะไรทำนองนั้น ด้วยความรู้สึกที่ว่าเป็นดนตรีขั้นสูงที่ฟังอยากมีการแยกเสียงของเครื่องดนตรีต่างๆให้ฟัง ดนตรีจัดเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ใช้เสียงในการถ่ายทอดอารมณ์ไปยังผู้ฟัง ก่อให้เกิดความบันเทิง ความสุข ความพอใจแก่ผู้ได้ฟัง

ดนตรีคลาสสิกมีจุดกำเนิดและพัฒนาการมาตั้งแต่ ยุคกลาง พ.ศ. 1019 – พ.ศ. 1943   ซึ่งเป็นปีที่อาณาจักรโรมันล่มสลาย  รูปแบบของเพลงในยุคนี้จะเน้นไปที่การการร้องที่เป็นเพลงสวดต่อมาในตอนปลายยุคสมัยเริ่มมีการร้องประสานในบทเพลง

มาถึงใน ยุคศตวรรษที่ 20 หรือยุคร่วมสมัยในปัจจุบัน พ.ศ. 2443 – ปัจจุบัน แนวทางของดนตรีเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ยึดติดกับทำนองและพิธีกรรมแบบเก่า มีการแสวงหาแนวทางที่เป็นแนวของตนเอง นักดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ เช่นอิกอร์ สตราวินสกี้ เป็นต้น

ดนตรีคลาสสิก จะใช้เครื่องดนตรีทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ

1.เครื่องสาย เช่นไวโอลีนวิโอลาเชลโลและดับเบิลเบส

2.เครื่องลมไม้ เช่น ฟลูตคลาริเน็ตโอโบบาสซูนปิคโค

3.เครื่องลมทองเหลือง เช่นทรัมเป็ตทรอมโบนทูบาเฟรนช์ฮอร์น

4.เครื่องกระทบ เช่นกลองทิมปานีฉาบกลองใหญ่ กิ๋ง

เมื่อเล่นรวมกันเป็นวงจะเรียกว่าวงดุริยางค์หรือออร์เคสตรา รวมถึงการร้องเพลงประสานเสียง หรือการร้องเพลงเป็นหมู่คณะจะมีหลักของการร้องเพลงประสานเสียงคือต้องมีความก้องกังวาน มีพลัง และต้องเข้าใจถึงความเข้าทำนองในเนื้อเพลงของการร้องเป็นหมู่คณะอีกด้วย

จึงขอแนะนำวงดนตรีคลาสสิก ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่นไม่ว่าจะเป็น บีโธเฟน หลายๆ คนคุ้นหูกับเพลง Symphony No.5 เป็นเพลงจังหวะเร้าใจ  เหมาะสำหรับขาร็อก อีกวงที่ได้

รับความนิยมคือ โมสาร์ท กับเพลงที่เราคุ้นเคยกันดี คือเพลง Eine Kleine Nachtmusik  เป็นเพลงจังหวะเร็วเร้าใจ ทรงพลัง ซึ่งปัจจุบันจะนำเพลงเหล่านี้มาประกอบโฆษณายี่ห้อ

สินค้าดังๆ จึงทำให้คุ้นหูจนทุกวันนี้   และมีอีกๆ หลายเพลงจากบทประพันธ์ของวิวัลดี ที่ถูกแต่งขึ้นมาให้วงออร์เคสตร้าหญิงซึ่งได้กลายเป็นวงออร์เคสตร้าที่มีเอกลักษณ์ที่สุดวง

หนึ่งของโลก จนสามารถดึงดูดเศรษฐีชาวต่างชาติมาชมการแสดงได้มาก หลังจากเขาเสียชีวิต เพลงบางเพลงก็ถูกลบเลือนไป จนกระทั่งไม่กี่ปี ก็ถูกฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งทุกวันนี้อย่างสง่างาม วิวัลดีจึงถูกจัดอันดับให้เป็นนักแต่งเพลงยุคบาโรกที่มีชื่อเสียงอีก และเป็นต้นแบบให้คีตกวีรุ่นหลังสืบทอดจารึกไว้เป็นต้นแบบจนทุกวันนี้