แนวเพลงร้องประสานเสียงที่ทั่วโลกนิยม

rvice

เพลงประสานเสียงหรือที่ทุกคนเข้าใจกันว่าการร้องเพลงเป็นหมู่คณะโดยการที่เราจะร้องเพลงประสานเสียงได้นั้นต้องมีปัจจัยหลายส่วน โดยหลักของการร้องเพลงประสานเสียงคือต้องมีความก้องกังวาลและต้องเข้าใจถึงความเข้าทำนองในเนื้อเพลงของการร้องเป็นหมู่คณะการร้องเพลงเป็นหมู่คณะนั้นต้องอาศัยการคุมเสียงที่เป็นจังหวะโดยการร้องเพลงประสานเสียงที่ถูกต้องนั้นต้องมีผู้สั่งการที่ดีหรือชื่อทางภาษานักดนตรีก็คือคอมมานเดอร์โดยหน้าที่ของคอมมานเดอร์ก็คือoahu

สั่งการแล้วคอยคุมจังหวะเสียงเพลงให้ทำนองจังหวะของการร้องประสานเสียง โดยคนที่ร้องเพลงประสานเสียงนั้นต้องเชื่อฟังการสั่งการของคอมมานเดอร์ที่เราเหล่าผู้ประสานเสียงต้องคอยมองอยู่ตลอดว่าจะสั่งให้ร้องเพลงเสียงสูงเสียงต่ำหรือเสียงทุ้มเสียงแหลมแต่การจะร้องเพลงประสานเสียงดีได้หรือไม่ดีได้ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลที่ร้องเพลง ซึ่งการร้องเพลงแนวประสานเสียงต้องผ่านการฝึกการขับร้องอย่างถูกต้องถูกวิธีถึงจะมีโอกาสได้ร้องเพลงแบบร้องเพลงหมู่คณะได้ต้องฝึกการเรียนแบบฟังคำสั่งคอมมานเดอร์มาด้วยไม่งั้นจะไม่สามารถฟังคำสั่งของหัวหน้าได้เลย แต่ที่อยากจะบอกว่าการร้องเพลงSouth

ประสานเสียงกับการร้องเพลงแนวคลาสสิคนั้นเราต้องอาศัยความเข้าใจของทั้ง 2 ฝ่ายเข้าด้วยกันถ้าหากขนาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็อาจจะส่งผลให้การคำนวลผลผิดพลาดในการร้องเพลงที่ดีไปก็ได้อย่างเห็นได้ชัด การประกวดร้องเพลงประสานเสียงหรือการประกวดร้องเพลงแนวดนตรีคลาสสิคในไทยก็มีอยู่ด้วยกันหลายเวทีที่ดังๆ ส่วนใหญ่ก็จะมาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยประเทศไทยถือได้ว่ากำลังเป็นประเทศที่ต้องพัฒนาทางด้านบุคลากรอีกมากมายในวงการบันเทิงและวงการเพลงเพื่อให้อยู่ในชั้นแนวหน้าของโลก