ศิลปะของชาวตะวันตกรูปแบบดนตรีคลาสสิก

วิชาการทางด้าน ‘ดนตรี’ มีพัฒนาการควบคู่มากับวิถีชีวิตของมนุษย์มาเป็นเวลาช้านาน เฉกเช่นเดียวกับงานศิลปะหรืองานสถาปัตยกรรม ที่ประสบกับความเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมโทรมไปตามยุคสมัยต่างๆ มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ จัดเป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งของชาวตะวันตก สำหรับในยุคกรีกกับยุคโรมัน ดนตรีได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองต่างๆ ตลอดจนเข้าไปเป็นกิจกรรมทางศาสนาอย่างแน่นเฟ้น

ศตวรรษที่ 6 ผู้คนเริ่มเบื่อดนตรี เพราะมีแต่ความซ้ำซาก จำเจ ปราศจากการผสมผสานอันฟังแล้วลื่นหู และไม่มีเมโลดี้ชัดเจน จึงทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้น เริ่มต้นจากการขับร้องซึ่งมีตัวโน้ตพร้อมกันจนกระทั่งได้พัฒนาเป็นการร้องเพลงประสานเสียงในที่สุด

ดนตรีคลาสสิก มีการแบ่งออกเป็นยุคสมัยตามแนวเพลงรวมทั้งปรัชญาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยแบ่งออกเป็นยุคสมัยต่างๆ ได้แก่…

  • ยุคกลาง – Middle Age – ค.ศ. 500 -1400
  • ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ – Renaissance – ค.ศ. 1400 – 1600
  • ยุค Baroque – ค.ศ. 1600 – 1750
  • ยุค Romantic – ค.ศ. 1825-1910
  • ยุค Twentieth Century – ค.ศ. 1910 จนถึงปัจจุบัน

ซึ่งการพัฒนาศิลปการดนตรี ถือกำเนิดขึ้นอย่างจริงจังในช่วง Middle Age นี้เอง ถึงกระนั้นก็ตามเครื่องเล่นต่างๆ ก็ยังพัฒนาไปไม่ถึงขั้นเป็นวง Orchestra เพราะเครื่องดนตรีสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีการพัฒนาเท่าไหร่ เช่น ทรัมเป็ตก็ยังไม่มีลิ้น ,  เครื่องเป่าก็ยังมีเสียงไม่ครบ , เครื่องสีวีโอลโทนเสียงยังไม่สมบูรณ์ เป็นต้น แต่ก็ได้ใช้เวลาพัฒนามาจนถึงศตวรรษที่ 17 เครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมในยุคนั้น เช่น Lute , Harp , Pipe , Oboe เป็นต้น

อุปรากร หรือ Opera เกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่ 16 ที่เมือง Florence ประเทศอิตาลี จนกระทั่งได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ณ กรุง Vienna ประเทศออสเตรีย ส่วนดนตรีคลาสสิก เริ่มต้นในศตวรรษที่ 17 ลากยาวต่อเนื่องมาจนถึงต้นศตวรรษที่ 18 มีศิลปินอิตาเลี่ยนเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์งานดนตรีประเภทนี้ นักดนตรีเหล่านี้ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ดนตรีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชาวยุโรปอย่างแพร่หลาย และเมืองที่เป็นต้นกำเนิดของงานดนตรีประเภทนี้ ได้แก่ Rome , Naples , Florence ส่งผลให้อิทธิพลของงานดนตรี ได้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางสู่ยุโรปตะวันตก สำหรับทางตะวันออกก็มีกรุงVienna เป็นจุดรวมสำคัญทางดนตรี ซึ่งมีนักดนตรีท่านสำคัญ เช่น ท่าน  Cimarosa รวมทั้งท่านอื่นๆอีกมากมาย เขาได้เดินทางเข้าไปทำงาน ณ นคร Vienna จึงทำให้ Vienna กลายเป็นศูนย์กลางของดนตรี Classic ตลอดจนมีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานถึง 200 ปี

‘ดนตรีคลาสสิก’ เป็นศิลปะการดนตรีแห่งยุค ซึ่งได้รับการพัฒนามาจนถึงขีดสุด ทั้งในเรื่องของประพันธ์และเครื่องดนตรี เช่น ออร์แกน , เปียโน รวมทั้งเครื่องเล่นประเภทไวโอลิน เป็นต้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการการฟื้นฟูศิลปะยุค Renaissance