วงดนตรีผสานเสียง The Bangkok Voices ดีกรีถึงระดับโลก

ถ้าพูดถึงวงดนตรีผสานเสียงสำหรับคนไทยหมู่มาก อาจจะไม่ค่อยรู้จักหรือเกิดความรู้สึกอันลึกซึ้งผูกพันเท่าไหร่นัก แต่วงดนตรีผสานเสียงที่เราจะนำมาเสนอให้คุณได้รับทราบกันนั้น น่าจะทำให้คุณเกิดความรู้สึกอยากติดตาม และให้กำลังใจ พร้อมแนะนำวงดนตรีนี้ให้แก่คนรู้จักมากขึ้น เพราะ The Bangkok Voices เป็นวงดนตรีที่สร้างชื่อเสียงของคนไทยให้ไปไกลถึงระดับโลก

คณะนักร้องประสานเสียง The Bangkok Voices ก่อตั้งเมื่อนานมาแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีจุดประสงค์ คือ ต้องการเปิดโลกทัศน์การขับร้องประสานเสียง พร้อมพัฒนาศักยภาพของนักร้องในประเทศไทยให้ก้าวไกล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ตลอดจนให้ความรู้แก่เยาวชน ทั้งนี้ สมาชิกในคณะฯ มาจากบุคลากรหลากหลายอาชีพ ได้แก่ แพทย์ , นักธุรกิจ , สถาปนิก , ครู , นิสิต – นักศึกษา พวกเขาเหล่านี้ได้สละเวลาส่วนตัว มาร่วมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด

เอกลักษณ์ของคณะนักร้องประสานเสียง The Bangkok Voices คือการขับร้องแบบ A Cappella คือเป็นการขับร้องโดยไร้เครื่องดนตรีประกอบ โดยต้องอาศัยทักษะขั้นสูง ซึ่งทางคณะฯเอง ก็มีความเชี่ยวชาญในการขับร้องบทเพลงหลายประเภท ได้แก่ เพลงพระราชนิพนธ์ , เพลงคลาสสิก , เพลงป๊อป , เพลงศาสนา และเพลงไทยเดิม

คณะนักร้องประสานเสียง The Bangkok Voices ได้ร่วมกันฝึกซ้อมทุกวันจันทร์และอังคาร อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่า 8 ปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่ จากสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาความสามารถพร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อให้คงความเป็นมาตรฐานให้อยู่ในระดับสากล อีกทั้งยังได้มีการจัดแสดงในสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ตลอดจนผู้ที่สนใจ เช่น จัดแสดงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น

จากการจัดอันดับ ของคณะนักร้อง 1,000 อันดับแรกจากทั่วโลก โดยมูลนิธิ Interkultur ประเทศเยอรมนี เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 คณะนักร้องประสานเสียง The Bangkok Voices อยู่อันดับที่ 12 ของโลก ในสาขา Pop/Jazz/Gospel อยู่อันดับ 33 ในการขับร้องเพลงคลาสสิค เมื่อนำผลจากการจัดอันดับทุกประเภทมารวมกัน ผลปรากฏว่าอยู่ในอันดับ 86 ของโลก ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเคยได้รับมา สามารถเชิดหน้าชูตาธงชาติไทยให้โบกสะบัดพลิ้วได้อย่างภาคภูมิ

นอกจากนี้คณะนักร้อง The Bangkok Voices ยังได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับนานาชาติหลายชิ้น เช่น Platinum Nomination , 2 เหรียญทองจากการแข่งขันรายการ 1st Xinghai Prize International Choir Competition พ.ศ. 2555 , 2 เหรียญทองจากการแข่งขัน Pattaya Grand Prix พ.ศ. 2552 , 1 เหรียญทองจากการแข่งขัน 1st Asian Choir Games พ.ศ. 2550 และอีก 1 เหรียญเงินจากการแข่งขัน 4th World Choir Games พ.ศ. 2549