วงดนตรีคลาสสิก และการร้องเพลงประสานเสียงที่ได้รับความนิยม

ในที่นี้จะขอพูดถึง วงดนตรีคลาสสิก หรือเพลงคลาสสิก ที่หมายถึง เพลงที่ถูกเล่นด้วยเครื่องดนตรีตะวันตก ที่มีบททำนองและเนื้อร้อง ที่ถูกถ่ายทอดมาจากความรู้สึกของผู้ประพันธ์ มาเป็นบทเพลง

เสียงเพลงหรือเนื้อร้อง ที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่ทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากผลึกของจินตนาการ ความนึกคิดที่ตกตะกอนของผู้แต่งหรือประพันธ์ ผ่านกระบวนการคิดกลั่นกลั่นกรองออกมาอย่างมีระบบโดยอาศัยทั้งความรู้หรือที่เรียกว่าประสบการณ์ นั่นเอง

กว่าจะมาเป็นเพลงต้องใช้เวลา ว่าจะเป็นทำนอง กว่าจะเป็นเนื้อร้อง กว่าจะการเรียบเรียงเสียงประสาน ฯลฯ ซึ่งนับว่านานพอสมควร

ผลงานเพลงที่ถูกแต่งหรือประพันธ์ขึ้นมาอย่างมีระบบเป็นแบบแผนนี้ในทางของดรตรีดนตรีตะวันตกเรียกว่า “คลาสสิก” ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบของดนตรีที่สูงสุดไม่ว่าจะเป็นแนวทำนอง แนวทางในการเรียบเรียงเสียงประสาน จังหวะลีลาท่วงท่าในการเล่นของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ล้วนถูกขึ้นด้วยความประณีต บรรจงจากนักประพันธ์

มีดนตรีคลาสสิกประเภทหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างไปจากดนตรีคลาสสิกประเภทอื่นที่ส่วนมากจะเป็นการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีอย่างที่เราเห็นในดนตรีหรือเพลงคลาสสิกทั่วไป นั่นก็คือ ดนตรีคลาสสิกประเภทขับร้อง ซึ่งส่วนใหญ่หรือส่วนมากจะเป็นการขับร้องแบบประสานเสียง

ดนตรีประเภทขับร้อง  คือ บทเพลงที่ใช้เสียงร้องของมนุษย์เป็นหลัก

เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ธรรมชาติมอบให้มนุษย์ติดตัวมาตั้งแต่เกิด คือ “เสียง” ไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องไห้ เสียงเสียงพูด เสียงตะโกน เสียงที่แสดงความดีใจ เหล่านี้ล่วนมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน คือ เส้นเสียง

เสียงของคนเรานั้นมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามวัย เช่น ในวัยเด็กชายประมาณ 15-16 ปี ในเด็กหญิงเสียงจะเปลี่ยนเร็วอาจจะเร็วกว่าเด็กผู้ชาย

วิลเลียม เบิร์ด (William Byrd) คีตกวีชาวอังกฤษ วิลเลียม เบิร์ด บอกว่า “ไม่มีเสียงของเครื่องดนตรีชนิดใดในโลกนี้ที่จะอาจมาเทียบกับเสียงขับร้องของมนุษย์ได้”

ในยุคแรกๆของดนตรีคลาสสิกที่มีการขับร้องประสานเสียงนั้น เริ่มมาจากการร้องเพลงประกอบประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

โมเต็ต  เป็นการขับร้องในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวคริสต์ต่อที่มีแต่เสียงร้องไม่มีเครื่องคนดตรีบรรเลง

แพสชั่น เพลงสวดสรรเสริญพระเยซูที่มีเนื้อร้องเกี่ยวกับความทุกข์ยากของพระองค์

จากนั้นมาก็เริ่มมีการนำนองมาใส่ในบทสวดประสานเสียงและมีการประพันธ์เนื้อร้องที่ไม่เกี่ยวกับบทสวด

จนมาถึงยุคศตวรรษที่ 20 ดนตรีคลาสสิกที่มีการขับร้องประสานเสียงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการขำไปเล่นแลະร้องในละครบอร์ดเวย์และมาได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เมื่อเพลงคลาสสิกที่มีการร้องเพลงประสานเสียง

ได้ถูกนำมาเป็นภาพยนต์ในยุคแรกๆและเป็นเพลงในการ์ตูนของ วอลท์ ดิสน์นี่ย์  จนได้รับความนิยมมาถึงปัจจุบัน

เช่นเพลง Habanera หรือเพลง ชื่อ Mozart a Lyon ที่คุ้นหูผู้ฟังทั่วโลกมายาวนาน