ประวัติความเป็นมาของเครื่องเล่นดนตรีสากล

เสียงดนตรีนั้น ได้ถือกำเนิดก่อเกิดมาบนโลกนี้ จากการได้ยินเสียงของธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวของมนุษย์ในยุคโบราณ มนุษย์ได้ รับรู้ , ลอกเลียน ,  ศึกษาจังหวะ , ระดับเสียง ,  ความกลมกลืน รวมทั้งความแตกต่างของเสียงแต่ละประเภท จากสิ่งที่อยู่ในร่างกายของคนเรา นั่นก็คือชีพจรการเต้นของหัวใจ

โดยดนตรีสากลหรือดนตรีตะวันตก ได้ถือกำเนิดมาจากความมุ่งหวัง เพื่อต้องการก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าซึ่งมาจากหลักปรัชญากรีกโบราณ หรือ 800 ก่อนคริสตกาล ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างร่างกายให้แข็งแรงด้วยการเล่นกีฬา รวมทั้งการบ่มเพาะให้เกิดความงดงามภายในจิตใจ ด้วยงานศิลปะ , บทกวี , ดนตรี , ละคร และ ระบำรำฟ้อน มีจุดประสงค์เพื่อต้องการสร้างสรรค์ให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ช่วงประมาณ 585-479 ก่อนคริสตกาล ชาวกรีก นาม Pythagoras เป็นผู้คิดค้นทฤษฎีการเกิดเสียงขึ้น ได้มาจากการคำนวณรอบการสั่นสะเทือนของสายเสียงนั่นเอง และเขาก็ได้ข้อสรุปว่า ถ้าสายสั้นกว่าจะได้เสียงสูงกว่า ถ้าสายยาวกว่าจะได้เสียงต่ำกว่า พอการค้นพบนี้ได้แพร่กระจายออกไป ชื่อเสียงของ pythagoras ก็โด่งดังไปทั่วยุโรป

ประวัติวิวัฒนาการของดนตรีสากล

เครื่องดนตรีเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วมนุษย์ได้เรียนรู้การสร้างเครื่องดนตรี ซึ่งมาจากธรรมชาติรอบตัว นั่นก็คือ ปรบมือ , ผิวปาก , เคาะหิน , นำกิ่งไม้มาตีกัน พอมนุษย์มีสติปัญญาพัฒนาขึ้น ต่อมาก็ได้มีการสร้างเครื่องดนตรีที่มีรูปแบบหรือลักษณะต่างๆ แตกต่างกันไปในแต่ละชาติ โดยเฉพาะเครื่องดนตรีสากล ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของชาวตะวันตก ได้รับความนิยมในปัจจุบัน การกำเนิดของเครื่องดนตรีสากลนั้น ก็มาจากเครื่องดนตรีของกรีกโบราณซึ่งได้สร้างเครื่องดนตรี มา 3 ชนิด ได้แก่ Lyra  , Kithara   และAulos  ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาสร้างเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ทั้ง เครื่องสาย , เครื่องเป่า , เครื่องทองเหลือง , เครื่องตี , เครื่องดีด , เครื่องเคาะ เช่น ไวโอลิน , ฟลุต ,  ทรัมเป็ต , กลอง เป็นต้น โดยคุณสามารถพบเครื่องดนตรีสากลพวกนี้ ได้ในวงดนตรีสากล ตั้งแต่ยุคสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

จากการสืบหาความเป็นมาของเครื่องดนตรีสากลในสมัยโบราณ  อาจจะมีมานานมาแล้ว แต่จากการบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่โลกได้มีการใช้อักษรหรือสัญลักษณ์ในการสื่อความ พึ่งจะปรากฏในสมัยเริ่มต้นยุค  Middle  age  หรือศตวรรษที่ 5-6   และการบันทึกนั้น ก็มีแค่เครื่องหมายแสดงระดับของเสียง และจังหวะ เท่านั้น ดนตรีมีการวิวัฒนาการไปพร้อมกับความเจริญรวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์  ในยุคแรก  ดนตรีมีแค่เสียงเดียว แนวเดียวเท่านั้น เรียกว่า  Melody   พอมาถึงศตวรรษที่ 12  มนุษย์ก็เริ่มเรียนรู้การใช้เสียงต่างๆ มาประสานสอดคล้องกัน จนเกิดเป็นดนตรีหลายเสียงขึ้นมานั่นเอง