ดนตรีคลาสสิก มีความหมายว่าอย่างไร

มนุษย์เราบนโลกนี้ล้วนมีสิ่งประโลมใจต่างๆมากกมาย สิ่งประโลมใจเหล่านี้ มีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น

สิ่งประโลมใจ หรือ สิ่งที่เราได้รับรู้ ได้สัมผัส ได้เห็น ได้ยินได้ฟังหรืออะไรก็ตามที่มนุษย์ปกติทั่วไปได้รับเอามาเข้าสู่ความรู้สึกของตนแล้วเกิดความสุขสบายใจเหล่านี้เราเรียกว่าสิ่งประโลมใจ

เคยไหมเวลาที่เรารู้สึกเครียด อารมณ์ไม่ดี ไม่สบายใจ มีความกังวลหรือมีความรู้สึกขุ่นมัวบังเกิดขึ้นแก่ความรู้สึกในจิตใจของ มนุษย์ก็จะใช้สิ่งประโลมใจเหล่านี้เป็นเครื่องขับไล่อารมณ์ที่ขุ่นมัวนั้น เช่น บางคนอาจจะใช้วิธีการปลูกต้นไม้ บางคนอาจจะใช้การออกไปสัมผัสกับธรรมชาติเที่ยวชม น้ำตก ภูเขา ทะเล บางคนอาจจะชมภาพยนตร์ บางคนอาจจะไปถ่ายภาพ หรือฟังเพลง หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ความรู้สึกอิ่มเอม ยินดี หรืออย่างน้อยก็เพื่อให้ความรู้สึกที่ขุ่นมัวนั้นหายออกไป สิ่งประโลมใจเหล่านี้หากจะกล่าวโดยรวมแล้ว ก็คือ ศิลปะ นั่นเอง

ดนตรีเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ใช้เสียงเป็นสื่อถึงผู้รับก่อให้เกิดความยินดี ความสุขความพึงพอใจให้แก่ผู้ที่ได้ฟัง

นอกจากนี้ยังเคยมีผู้กล่าวไว้ว่า ดนตรี “ดนตรีเป็นภาษาสากลของมวลมนุษยชาติ อันเกิดจากมนุษย์ได้นำมาดัดแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ จนเกิดเป็นเสียงนำแล้วมา พัฒนาดัดแปลงแก้ไขให้บังเกิดงดงาม ไพเราะ เมื่อได้ฟังเสียงเหล่านี้และเมื่อได้รับฟังแล้วก่อให้เกิดความสุนทรีขึ้นในอารมณ์ จิตใจ เกิดจินตนาการไปตามเสียงที่ได้ยิน และมีความสุขเมื่อได้ฟัง

ดนตรีจึงเป็นภาษาสากลามนุษย์ชาติ ไม่มีการแบ่งแยก ไม่ว่าจะเป็นคนชนชาติใด สื่อสารด้วยภาษใดก็ตาม ก็สามารถรับรู้ในอรรถรสของเสียงดนตรีได้เช่นกัน

ดนตรีคลาสสิกเป็นอีกหนึ่งในงานศิลปะประเภทดนตรีที่เมื่อไก้รับฟัง รับชม หรือถ้ามีถ้ามีโอกาสได้รับฟังและรับชมไปในคราวเดียวกัน ที่เรียกว่า ชมคอนเสิร์ต ดนตรีคลาสสิก ผู้ที่ได้รับชม รับฟัง จะเกิดความรู้สึกมีความสุข อิ่มเอมใจไปกับเสียงเพลง ของเครื่องดนตรีคลาสสิก เกิดจินตนาการเคลิ้มเคลิ้มไปกับเสียงที่ได้ยินและภาพที่ได้เห็นด้วยสายตาตนเองเมื่อเห็นนักดนตรีที่เล่นเครื่องดนตรีในประเภทต่างๆที่ประกอบขึ้นมาเป็นดนตรีคลาสสิก ร่วมร่ายมนต์เล่นเครื่องดนตรีจนเกิดเสียงสะท้านไปในอณูของจินตนาการ  หรือแม้ไม่ได้มีโอกาสชมการแดสงดนตรีคลาสสิกหลายคนก็จะใช้วิธีการฟังดนตรีคลาสสิก

ดนตรีคลาสสิกเกิดขึ้นบนโลกนี้มานานนับพันปีตั้งแต่ในยุคกลางเมื่ออาณาจักรโรมันใกล้ร่มสลาย ผ่านยุคเรเนสซองส์ ยุคบาโรด ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก ยุคอิมเพลสชั่นนิสม์จวบจนก้าวสู่ศตวรรษที่ยี่สิบหรือยุคปัจจุบัน ดนตรีคลาสสิกได้ผ่านการพัฒนาการมาอย่างยาวนาน ทำหน้าที่รับใช้สร้างความสุข จินตนาการที่งดงามให้แก่มนุษย์มาโดยตลอด

ไม่ว่าเราจะนิยามหรือให้ความหมายของดนตรีคลาสสิกว่าอย่างไร ดนตรีคลาสสิกก็คือ ดนตรีหรือเพลงที่เกิดบนโลกนี้มานานนับพันปีทำหน้าที่ขับกล่อมและรับใช้มวลมนุษยชาติ เพื่อให้เกิดความสุขแก่ผู้ที่ได้เล่นและรับฟังก่อให้เกิด อารมณ์และจินตนาการที่สวยสดงดงามขึ้นในหัวใจ.