การร้องเพลงประสานเสียงมันยากจริงหรือ ?

Choirnewwpicc

Choirneww

คุณผู้อ่านคงเคยได้ฟังเพลง หรือ ได้ยินดนตรี แนวประสานเสียงผ่านๆกันมาบ้างนะคะ โดยคุณคงจะเห็นแล้วว่าวงประสานเสียง นอกจากจะมีนักร้องนำ และนักดนตรีแล้ว ก็ยังมีบรรดาผู้ที่คอยขับขานเพื่อสอดประสานเสียงให้เข้าจังหวะอีกด้วย โดยกว่าที่นักร้องประสานเสียง จะได้ขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีนั้นไม่ง่ายเลย เพราะเขาจะต้องเรียนรู้เทคนิค รวมทั้งวิธีการต่างๆมากมาย อีกทั้งยังต้องฝึกฝนอย่างหนักอีกด้วย

เพลงประสานเสียงการร้องเพลงอีกประเภทหนึ่ง

เสียงร้องเพลงประเภทหนึ่ง ที่มาจากผู้ขับร้องหลายคนซึ่งเปล่งเสียงออกมาอย่างพร้อมเพียงกัน หากแต่มีระดับเสียงแตกต่างกันไปตามทำนอง เท่านั้นยังไม่พอเสียงที่เปล่งออกมานั้น จะต้องมีความกลมกลืนผสมผสานสอดคล้องกันได้อย่างลงตัง ฟังแล้วลื่น สบาย ไม่ขัดหู

การร้องเพลงประสานเสียง แบ่งออกเป็น 4 แนวทางด้วยกัน ได้แก่

  • Soprano – เสียงสูงสุด ได้แก่ โด-ซอล
  • ALTO – เสียงต่ำรองลงมา ได้แก่ ซอล-โด
  • TENOR – เสียงสูงของบุรุษ ได้แก่ โด-ซอล
  • BASS – เสียงต่ำของบุรุษ ได้แก่ ฟา-โด

โดยการจะร้องเพลงประสานเสียง ให้ออกมาถูกวิธี จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้

  • ออกเสียงให้ถูกต้อง หนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการออกเสียงร้องทุกครั้ง นักร้องจะต้องควบคุมหลายปัจจัยให้อยู่ใน การกระทำเดียว เช่น ใช้ลมหายใจต้องให้ถูกต้อง เป็นต้น เมื่อเวลาขับร้องหมู่จะทำให้เกิดความไพเราะ พร้อมเพรียง เป็นเนื้อเดียวกัน
  • มีทักษะการแสดงดี คือ ต้องมีอารมณ์ที่เข้ากับเพลงนั้น โดยผู้ประสานเสียงจะต้องเข้าใจหัวใจของบทเพลงนั้นๆ ให้ถูกต้องจะได้เลือกแสดงอารมณ์ออกมา ให้ตรงตามกับความหมายของบทเพลง
  • ทำรูปปากให้ถูก – โดยการออกเสียงคำต่างๆที่ใช้ในการร้องเพลง เช่น สระ อี , อา , โอ , อู จะต้องทำปากทรงไหน อย่างไร ให้เป็นธรรมชาติ ซึ่งจัดว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการขับร้องประสานเสียง เพราะทุกคำจะต้องออกมาชัดเจน

จากองค์ประกอบทั้งหมดนี้ คุณผู้อ่านคงทราบแล้วว่า เป็นเรื่องยากที่คนๆหนึ่งจะเป็นนักร้องประสานเสียงมืออาชีพ หากแต่สิ่งเหล่านี้ก็สามารถเป็นไป ถ้าคนๆนั้นมีความพยายามและมีใจรัก หากผู้ที่อยากเป็นนักร้องประสานเสียงจะต้องฝึกซ้อม พร้อมพัฒนาเทคนิคตัวเองในการขับร้องในทุกๆวัน อย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ ต้องใส่ใจในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางท่าทางให้ถูกต้อง , ออกเสียงให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยจากปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ จะช่วยให้ผู้ร้องเพลงประสานเสียงเกิดเทคนิคการร้องที่ดี ตรงตามมาตรฐาน ตลอดจนก้าวไปสู่การเป็นนักร้องที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต