วงดนตรีคลาสสิก และการร้องเพลงประสานเสียงที่ได้รับความนิยม